Zaproszenie na konferencję „Epischool – pokonajmy bariery razem”

Szanowni Państwo,

 

         w imieniu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka chciałabym serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w konferencji Epischool – pokonajmy bariery razem! odbywającej się w dniu 29.09.2017 w Warszawie. Konferencja rozpocznie się o godz. 09.00 w Sali Paryż PGE Narodowego przy Alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. Jest ona skierowana do przedstawicieli szkół: dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników oświaty. Niniejsza konferencja stanowić będzie podsumowanie dwuletniej współpracy Fundacji IMiD z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Univerzita Palackého v Olomouci oraz  Royal College of Surgeons in Ireland w ramach projektu Epischool – pokonajmy bariery razem! Celem projektu jest poruszenie ważnych aspektów funkcjonowania uczniów z epilepsją w środowisku szkolnym. Podczas konferencji rozdawane będą materiały powstałe w ramach jego trwania, tj. raport z badań, poradnik dla nauczycieli, przykładowe scenariusze zajęć oraz publikacje dla dzieci i młodzieży. Konferencja organizowana jest we współpracy z Zespołem ds. Promocji Zdrowia w Szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W ramach konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Padaczka w ujęciu neurologicznym jako najczęściej występująca choroba neurologiczna u dzieci i młodzieży.
  2. Społeczny problem odbioru epilepsji.
  3. Stan przygotowania wychowawców klas do pracy z uczniem z padaczką na podstawie wyników badań zaprezentowanych w raporcie.
  4. Stan przygotowania nauczycieli wychowania fizycznego oraz ogólnej wiedzy dotyczącej aktywności fizycznej w stosunku do ucznia z padaczką – porównanie w Polsce i Czechach.
  5. Epilepsja i edukacja w Irlandii.
  6. Panel dyskusyjny pt. „Padaczka i szkoła – jak razem pokonać bariery?” z udziałem specjalistów krajowych i międzynarodowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do 28 września (agnieszka.michalska@imid.med.pl
tel. 22 32 77 423). Szczegółowy program konferencji jest załączony do pisma.

 Z poważaniem,
Dorota Kleszczewska
Prezes Fundacji Instytutu Matki i Dziecka

 

 

 

Program konferencji Epischool – pokonajmy bariery razem!

Warszawa, 29 września 2017

 

 MODUŁ I – PROJEKT EPISCHOOL

9:00 – 9:10 Otwarcie konferencji – Barbara Woynarowska, Uniwersytet Warszawski

9:10 – 9:20 Wprowadzenie. Informacje o projekcie – Dorota Kleszczewska, Prezes Fundacji IMiD

9:20 – 9:40 Padaczko pozwól żyć!, część neurologiczna, lek. Agata Lipiec, IMiD

9:40 – 10:00  Społeczny problem odbioru epilepsji, dlaczego potrzebny był projekt – Iwona Sierant, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę

10:00 – 10:10 Przerwa kawowa

MODUŁ II – PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ

10:10 – 10:30 Wychowawca klasy a uczeń z padaczką – przygotowanie wychowawców klas do pracy
z uczniem z padaczką –
Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski

10:30  – 10:50 Nauczyciel wychowania fizycznego i aktywność fizyczna, a uczeń z padaczką – Michal Vorliček, Uniwersytet w Ołomuńcu

10:50 – 11:10 Epilepsja i edukacja w Irlandii, Geraldine Dunne, National Information Officer,

Epilepsy Ireland

11:10 – 11:20 Podsumowanie wyników, Barbara Woynarowska, Uniwersytet Warszawski

11:20 – 12:00 Przerwa obiadowa

MODUŁ III – PANEL DYSKUSYJNY

„Padaczka i szkoła – jak razem pokonać bariery?”

 Gośćmi panelu będą przedstawiciele Instytutu Matki i Dziecka, Uniwersytetu w Ołomuńcu, Epilepsy Ireland, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.