Stowarzyszenie

Przekazując nam 1,5% podatku, mogą Państwo odmienić los wielu chorych dzieci. Wystarczy podczas wypełniania PIT-u podać nr KRS: 0000173200.
Przeczytaj więcej »


Przekaż nam 1,5% z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę powstało z potrzeby niesienia pomocy dzieciom, które napotykają w swoim życiu trudności niejednokrotnie większe niż inne osoby niepełnosprawne.

mama-webPadaczka jest uważana za chorobę wstydliwą, a osoby, które na nią chorują za upośledzone umysłowo. W rzeczywistości nie zawsze tak jest. Wśród chorych na padaczkę są dzieci osiągające doskonałe wyniki w nauce, a mimo to proponuje im się indywidualny tok nauczania czy szkołę specjalną. Tak zaczyna się izolowanie dzieci i młodzieży od społeczeństwa.

Głównym celem Stowarzyszenia jest przełamywanie istniejących stereotypów, pomoc rodzinom w wychodzeniu z izolacji społecznej, a także udostępnianie wiedzy na temat najnowszych osiągnięć medycznych w leczeniu padaczki.

Nasze działania obejmują dwa obszary:

1.Popularyzacja wiedzy o padaczce.

Organizujemy warsztaty dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli i terapeutów, spotkania poświęcone nowoczesnym metodom diagnostyki i leczenia padaczki oraz usprawniania dzieci. Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona osób, po to by chore dzieci miały szansę na wejście w dorosłe życie unikając wykluczenia społecznego.

2. Pomoc w organizowaniu dzieciom rehabilitacji i aktywnego wypoczynku.

Prowadzimy warsztaty uspołeczniające dla dzieci. W czasie wakacji organizujemy turnusy rehabilitacyjne i kolonie letnie.

Oferujemy dzieciom pobyt w zdrowym klimacie, atrakcyjne zajęcia, opiekę dobrze wyszkolonej kadry i możliwość integracji ze zdrowymi rówieśnikami. Zależy nam, aby dzieci miały wypoczynek połączony z nauką samodzielności i odpowiedzialności za siebie. Aby mogły poczuć się niezależne.


KtoMaLek