Pytania i odpowiedzi


Padaczka • Pierwsza pomoc • Rozpoznanie • Leczenie i rokowania • Więcej informacjiPrzydatne linkiPytania i odpowiedzi


skakanka-webCzy padaczka jest zaraźliwa?

Nie. Nie można „złapać” padaczki od chorej osoby.

Czy padaczka jest objawem choroby umysłowej?

Nie. Mimo, że padaczka ma swoje źródło w mózgu, nie jest chorobą umysłową.

Czy padaczka zawsze jest wywoływana przez uszkodzenia mózgu?

Nie.  W około 60-70 proc. przypadków zachorowań nie można stwierdzić powodu ataków.

Czy wszyscy chorzy na padaczkę mają takie same objawy choroby?

Nie. Napady mogą przyjmować bardzo zróżnicowane formy – od krótkich napadów nieświadomości do złożonych napadów trwających 2-3 min.

Czy napad padaczkowy można opisać jako odstępujące od normy funkcjonowanie nerwowych komórek mózgu?

Tak. Napady padaczkowe wywołane są złym funkcjonowaniem nerwowych komórek mózgu.

Z jakich powodów można mieć napad padaczki?

Każdy może mieć objawy napadu padaczkowego i może to być spowodowane różnymi czynnikami – m.in. narkotykami, alkoholem, brakiem snu, wyczerpaniem.

Czy badanie EEG pomaga w wystawieniu diagnozy?

Tak. EEG to najbardziej rozpowszechniona metoda diagnostyki epilepsji.

Czy jeśli wyniki badania EEG są niezgodne z normą oznacza to, że osoba badana jest chora na padaczkę?

Nie. Jeżeli badanie EEG nie jest w normie nie musi to oznaczać, że osoba badana jest chora na padaczkę. Niektórzy ludzie maja takie wyniki, a nie cierpią na tę chorobę.

Co mają na celu badania EEG?

Za pomocą elektrod podłączonych do głowy pacjenta rejestruje się jego fale mózgowe.

Czy wyniki EEG, które zachowują normę, wykluczają padaczkę u pacjenta?

Nie. Czasami poważnie chorzy na padaczkę mają bardzo dobre wyniki EEG. Należy wówczas zrobić inne badania diagnostyczne.

Czy wszyscy chorzy na padaczkę tracą przytomność podczas ataku?

Nie. Około 60 proc. ataków (tzw. ataki częściowe) nie wiąże się z utratą przytomności przez chorego.

Czy napad padaczkowy charakteryzuje się jako ciągłe niedotlenienie mózgu?

Nie. Brak tlenu zazwyczaj wywołuje omdlenie, które czasem może być spowodowane przez atak padaczkowy.

Czy możliwe jest, że niektóre napady są niezauważalne dla innych?

Tak. Niektórzy chorzy (zazwyczaj dzieci) mogą mieć tzw. napady nieświadomości trwające zaledwie kilka sekund.

Czy wszystkie napady mają wpływ na obie części mózgu?

Nie. Napady częściowe mogą mieć wpływ tylko na jedną część, podczas gdy napady całościowe oddziałują na obie półkule.

Czy pewne formy uszkodzenia mózgu zawsze wywołują padaczkę?

Nie. Niektórzy ludzie z poważnymi uszkodzeniami mózgu nigdy nie chorują na padaczkę. Możliwe jest również, że ludzie z niewielkimi uszkodzeniami, bez zwiastunów napadu, chorują później na padaczkę.

Czy większość zachorowań można wyleczyć za pomocą środków farmakologicznych?

Tak. Około 70 proc. pacjentów pod stałym nadzorem lekarza może wyjść z choroby dzięki lekom przeciwpadaczkowym.

Czy raz zaczęte leczenie farmakologiczne musi trwać przez całe życie?

Nie. Około połowy pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi może po jakimś czasie odstawić leczenie.

Czy zwiększenie dawki leków przeciwpadaczkowych zwiększa ryzyko wystąpienia skutków ubocznych?

Tak. Zwiększona dawka leków podwyższa zagrożenie wystąpienia skutków ubocznych.

 

Czy leki przeciwpadaczkowe muszą być brane regularnie, aby mogły działać zgodnie ze swoim zastosowaniem?

Tak. Regularne przyjmowanie leków pozwala na utrzymanie ich stałego poziomu w organizmie.

Czy na podstawie pobranej od chorego krwi można zmierzyć poziom leku w organizmie?

Regularne mierzenie poziomu leku pozwala na ustalenie optymalnej dawki leku. Metoda ta jest jednak nieprzydatna dla niektórych rodzajów leków przeciwpadaczkowych.

Czy łączenie ze sobą różnych leków przeciwpadaczkowych zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych?

Tak. Kombinacja kilku leków zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych.

Jak szybko po rozpoczęciu leczenia zmniejsza się liczba ataków?

U 70-80 proc. chorych liczba ataków zmniejsza się już po kilku miesiącach brania leków przeciwpadaczkowych.

Czy w razie złego samopoczucia warto wziąć dodatkową dawkę leków?

Nie. Nie należy zmieniać dawki leków bez konsultacji z lekarzem prowadzącym, ponieważ może to prowadzić do innych problemów zdrowotnych.

Czy wszyscy chorzy podlegają leczeniu farmakologicznemu?

Nie. Wielu chorym nie podaje się leków, ponieważ ich ataki są bardzo małe lub leki wywołują u nich inne problemy zdrowotne. Ponadto, z pomocą lekarza, chory może odstawić leczenie.

Czy atakom można zapobiegać poprzez nauczone działania psychologiczne?

Bardzo mała liczba pacjentów jest w stanie zapobiegać atakom lub przerwać atak, poprzez użycie różnych psychologicznych metod, takich jak zmiana myśli, uczuć, zachowania.

Ataki padaczkowe nie powtarzają się. Czy można odstawić leki?

Jeżeli przez dłuższy okres stosowania leków widać poprawę zdrowia, można spróbować zmniejszyć dawkę, a nawet stopniowo odstawiać leczenie.

Czy atakom może zapobiec operacja mózgu?

Dla małej liczby pacjentów, którym nie pomagają leki przeciwpadaczkowe, operacja mózgu może być jedyną metodą zapobiegania atakom.

Czy matki, które biorą leki przeciwpadaczkowe, są zdolne do karmienia piersią?

Dla większości matek karmiących i ich dzieci branie leków nie jest szkodliwe, gdyż mleko matki ma bardzo niską zawartość leku. Niemniej należy to skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Czy alkohol może wywoływać atak?

Spożycie alkoholu wywołuje negatywne reakcje z lekami przeciwpadaczkowymi.

Czy większość ataków wywołuje uszkodzenia mózgu?

Większość ataków nie pozostawia po sobie żadnych śladów w mózgu.

Czy stres może wywoływać ataki?

Wielu chorych zauważa, że stres wpływa u nich na wywoływanie ataków.

Czy chorzy są w stanie przewidzieć zbliżający się atak?

Niektórzy chorzy na padaczkę (ale nie wszyscy) przed nadchodzącym atakiem czują tzw. „aurę”. Aura może polegać na odczuwaniu mrowienia na skórze, dziwnych zapachów lub smaków.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Sanofi-Synthelabo.