Rozpoznanie


Padaczka • Pierwsza pomoc • Rozpoznanie • Leczenie i rokowania • Więcej informacjiPartnerzy •  Pytania i odpowiedzi


Kiedy rozpoznajemy padaczkę?

krzak-webRozpoznanie padaczki powinno być poprzedzone analizą opierającą się na wnikliwie przeprowadzonym wywiadzie płodowo-okołoporodowym (jak przebiegała ciąża, jak wyglądał poród) i osobniczym dziecka.

Bardzo istotne jest uzyskanie dokładnego opisu samego napadu. Lekarz specjalista rzadko jest świadkiem samego napadu. Najczęściej dowiaduje się o nim od rodziców dziecka, którzy są zazwyczaj bardzo zdenerwowani i często nie pamiętają wielu istotnych dla lekarza szczegółów. Dlatego zebranie wywiadu może nastręczać wiele trudności. Z jednej bowiem strony, nie można zbyt wiele sugerować, z drugiej jednak, bardzo ważne jest uzyskanie jak najdokładniejszych informacji. Nie można też pominąć rozmowy z samym dzieckiem, które, niejednokrotnie może dostarczyć lekarzowi wielu ważnych diagnostycznie informacji.

Badania dodatkowe

Czynniki prowokujące występowanie napadów padaczkowych

Padaczka jest chorobą przewleką, objawia się napadami o różnym przebiegu, które występują w trudnym do przewidzenia momencie. Wiadomo jednak, że istnieje szereg czynników, które mogą wywołać u niektórych pacjentów napady padaczkowe. Są to:

Istnieją także tzw. padaczki odruchowe kiedy to napady występują po konkretnych bodźcach indywidualnych dla każdego pacjenta. Może to być np. patrzenie na wzorce geometryczne.

Infekcje

Gorączka u dziecka chorego na padaczkę może nasilić napady. Dlatego należy zapobiegać infekcjom, np. poprzez unikanie przebywania w zgromadzeniach ludzi, ograniczenie do minimum wizyt w poradniach. Dzieci, które często mają zakażenia układu oddechowego powinny zgłosić się do alergologa w celu zbadania czy wraz z padaczką nie współistnieje alergia.

Choroby infekcyjne u dzieci, często przebiegające z wymiotami lub biegunką, niosą ze sobą ryzyko obniżenia poziomu leków przeciwpadaczkowych we krwi, a tym samym wystąpienia napadu. Dlatego w tych przypadkach może zaistnieć konieczność hospitalizacji w celu padania leków inną drogą niż doustną.

Ważne jest również aby rodzice poinformowali jaki lek przeciwpadaczkowy dziecko przyjmuje, gdyż niektóre antybiotyki są przeciwwskazane przy równoczesnym przyjmowaniu, np. karbamazepiny.

Niesystematyczne leczenie

Niesystematyczne leczenie lub zaprzestanie podawania leków przeciwpadaczkowych może wywołać napad padaczkowy. Zmian w sposobie dawkowania tych leków można dokonywać tylko po ustaleniu z lekarzem prowadzącym dziecko.

Bodźce świetlne

Pacjenci ze stwierdzoną fotowrażliwością powinni unikać kilku sytuacji:

  • oglądania telewizji z bliskiej odległości,
  • zaciemniania pokoju w czasie oglądania telewizji,
  • patrzenia na błyskające światła (np. dyskotekowe),
  • patrzenia na taflę jeziora, które odbija światło słoneczne.

Należy ograniczać czas spędzany przed telewizorem lub komputerem, a ponadto nosić okulary z filtrem UV w słoneczne dni (również zimą). Telewizor należy włączać przy pomocy pilota, nie patrząc na ekran.

Pozbawienie snu

Napad padaczkowy może wystąpić po nieprzespanej nocy. Brak snu zmienia czynność elektryczną mózgu.

Przyczyną napadu może być także nadmierny wysiłek fizyczny (np. szybka jazda na rowerze). U niektórych pacjentów napady są też prowokowane zdenerwowaniem lub nudą.

Alkohol i substancje chemiczne

Niektóre leki, np. przeciwdepresyjne, obniżają próg drgawkowy i sprzyjają występowaniu napadów. Nadmierne dawki insuliny wywołują hipoglikemię (obniżenie cukru we krwi) i mogą być przyczyną napadów.