Badanie EEG


Padaczka • Pierwsza pomoc • Rozpoznanie • Leczenie i rokowania • Więcej informacjiPartnerzy •  Pytania i odpowiedzi


Rozpoznanie: Badanie EEG • Tomografia komputerowa • Rezonans MagnetycznyBadanie psychologiczne


Badanie EEG jako nieinwazyjne i całkowicie bezpieczne, może być wykonywane wielokrotnie także i u noworodków.

Umieszczając elektrody na powierzchni czaszki, można odebrać sygnały wysyłane jednocześnie przez duże grupy neuronów. Są to bardzo małe zmiany potencjałów elektrycznych rzędu kilku do kilkuset mikrowoltów. Aby można było zarejestrować tak słaby prąd, sygnały muszą zostać wzmocnione za pomocą odpowiedniej aparatury. Dopiero wówczas mogą zostać zapisane w postaci wykresu fal. Charakterystyczny kształt fal EEG powstaje w wyniku naprzemiennego wzajemnego pobudzania i hamowania grup neuronów.

Zapis EEG wykonany we śnie różni się od zapisu wykonanego w czasie czuwania. Inaczej też wygląda u noworodków, niemowląt i dzieci, zmienia się wraz z dojrzewaniem mózgu i ok. 10-13 roku życia, staje się podobny do zapisu osób dorosłych.

Badanie EEG może być cenną metodą oceny rozwoju i poziomu dojrzałości mózgu.Najczęściej badanie EEG jest wykorzystywane jako metoda diagnostyczna i wspomagająca ocenę skuteczności leczenia u osób chorych na padaczkę lub podejrzanych o tę chorobę.

Nie wszystkie zmiany w EEG mogą świadczyć o chorobie. Również prawidłowy zapis EEG nie wyklucza choroby.

Witaminy (zwłaszcza z grupy B), magnez, niektóre dodatki występujace w produktach spożywczych np. Coca Coli czy sokach słodzonych aspartamem, modyfikują zapis EEG utrudniajac jego ocenę. Dlatego kilka dni przed badaniem lepiej jest z nich zrezygnować. Podobne działanie wykazują leki przeciwpadaczkowe.

Dobre przygotowanie dziecka do badania EEG, zwiększa jego wartość.

  • Dziecko powinno mieć umytą głowę i nie może być głodne.
  • Niemowlęta mogą być nakarmione przez matkę już po założeniu elektrod, pozwoli mu to szybciej usnąć.
  • Starsze dzieci z zaleceniem do badania we śnie powinny być częściowo lub całkowicie pozbawione snu nocnego.

Informacji na ten temat udziela lekarz lub technik wykonujący badanie.

Wartość diagnostyczną badania EEG zwiększają umiejętnie zastosowane aktywacje takie jak:

  • reakcja zatrzymania (otwarcie i zamknięcie oczu),
  • 3-minutowa hyperwentylacja, w szczególnych przypadkach przedłużona do 4 minut,
  • fotostymulacja (stymulacja błyskami świetlnymi o różnej częstotliwości),
  • stymulacja za pomocą wzorców geometrycznych.