Rezonans magnetyczny


Padaczka • Pierwsza pomoc • Rozpoznanie • Leczenie i rokowania • Więcej informacjiPartnerzy •  Pytania i odpowiedzi


Rozpoznanie: Badanie EEG • Tomografia komputerowa • Rezonans MagnetycznyBadanie psychologiczne


Badanie rezonansem magnetycznym polega na wykorzystaniu zmian magnetyzacji zachodzących w tkankach (np. mózgu) umieszczonych w polu magnetycznym. Należy do najmniej inwazyjnych metod obrazowania. Wymaga jednak pełnej współpracy. Dlatego małe dzieci muszą mieć wykonywane to badanie w znieczuleniu ogólnym.

Rezonans magnetyczny jest szczególnie ważny do diagnostyki patologii ośrodkowego układu nerwowego. Przewaga rezonansu nad tomografią komputerową wynika z:

  • braku promieniowania rentgenowskiego
  • możliwości wielopłaszczyznowego obserwowania
  • wysokiej czułości wobec zmian patologicznych
  • dobrej oceny tkanki mózgowej
  • nieinwazyjnego otrzymywania obrazów angiograficznych (naczyniowych)

Rezonans magnetyczny jest bardzo przydatny do diagnostyki chorób metabolicznych, zwyrodnieniowych, demielinizacyjnych, wad i guzów mózgu. Dzięki temu badaniu poszerzyły się możliwości diagnostyczne padaczki opornej na leczenie.