Przekaż 1,5%

Przekaż nam 1,5% z PITax.pl: https://www.pitax.pl/krs/0000173200

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę działa od 2003 roku. Zostało powołane przez grupę rodziców, lekarzy i pedagogów w celu wspierania rodzin niepełnosprawnych dzieci.

Padaczka jest najczęstszą chorobą neurologiczną wieku dziecięcego, a przy tym jest obarczona piętnem społecznym, które utrudnia prawidłowe funkcjonowanie chorym dzieciom w ich środowisku.

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest ochrona i promocja zdrowia, a także rozpoznawanie potrzeb dzieci chorych na padaczkę i ich rodzin, ułatwienie dostępu do aktualnej wiedzy o padaczce, a także nowych sposobów leczenia i rehabilitacji.

Przekazując 1,5% podatku pomagacie Państwo realizować naszą misję – m.in. popularyzację wiedzy o padaczce oraz pomoc w organizowaniu dzieciom rehabilitacji i aktywnego wypoczynku. Dzięki Waszej pomocy możemy wspólnie uwrażliwiać społeczeństwo na tę najczęstszą chorobę wieku dziecięcego.

Nasz KRS: 0000173200

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali nam 1% podatku za 2022 rok.