Pierwsza pomoc


Padaczka • Pierwsza pomoc • Rozpoznanie • Leczenie i rokowania • Więcej informacjiPartnerzy •  Pytania i odpowiedzi


Zachowaj spokój – napady najczęściej ustępują po 2-3 minutach

Co należy robić

  • chory musi być umieszczony w bezpiecznym miejscu, z dala od wody, pracujących urządzeń i ruchu ulicznego,
  • należy zapewnić drożność dróg oddechowych, a ciało ułożyć w bezpiecznej pozycji na boku,
  • napad powinien być pozostawiony naturalnemu przebiegowi,
  • pozostań przy chorym do chwili ustąpienia napadu.

Czego nie należy robić

  • wkładać choremu czegokolwiek między zęby,
  • powstrzymywać napad – krępować ruchy ciała chorego,
  • wzywać pogotowia ratunkowego lub przewozić chorego do szpitala, chyba że chory ma kilka następujących po sobie napadów bez odzyskania świadomości lub napad trwa dłużej niż 7 minut,
  • ingerować w zachowanie chorego w czasie, gdy jest jeszcze w stanie dezorientacji, ponieważ może to niekiedy prowadzić do jego agresji.